Ημέρα: 21 Ιανουαρίου 2021

Περί sms ο λόγος…

Είναι πραγματικά πρωτόγνωρη  αυτή διαδικασία που μας έχουν βάλει να στέλνουμε sms προκειμένου να μετακινηθούμε και γενικώς να λειτουργήσουμε στην…